Flex-onderwijs

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Laat zien dat je niet kwaadwillend bent

Om schijnzelfstandigheid in het onderwijs te voorkomen, wordt een “modelovereenkomst geen werkgeversgezag” gebruikt. De school en de zzp’er ondertekenen deze modelovereenkomst. Wanneer je je aanmeldt bij Flex-onderwijs krijg je de beschikking over een algemene modelovereenkomst. Deze is aangepast voor het basisonderwijs en goedgekeurd door juristen en voldoet aan de eisen van De Belastingdienst.

Voorafgaand aan de opdracht tekenen school en zzp’er de modelovereenkomst geen werkgeversgezag in tweevoud. Om deze handeling volgens de regels te laten verlopen, biedt Flex-onderwijs scholen de mogelijkheid van de administratietool

VAR

Voor het bestaan van de Modelovereenkomst geen werkgeversgezag was er de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie. Dus niet het vierkantje met je vingers na een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd).

De VAR was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden. Sinds 1 mei 2016 is VAR vervangen door de modelovereenkomst. De modelovereenkomst voorkomt schijnzelfstandigheid.

Bron en meer informatie

De toekomst van "de modelovereenkomst"

Naar alle waarschijnlijkheid zal de wet DBA icm de modelovereenkomst geen werkgeversgezag worden vervangen door de Opdrachtgeversverklaring. Echter zijn deze ideeën recentelijk weer in de ijskast gegaan.