Flex-onderwijs

CRKBO

Heb ik een CRKBO registratie nodig?


Voor het lesgeven volgens het wettelijk geregelde onderwijs (besluitnr blkb2014/125m) is de btw altijd vrijgesteld en heb je géén registratie bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) nodig.

Met betrekking tot beroepsonderwijs – coachen van een collega zou hier ook onder kunnen vallen – is een registratie bij het CRKBO wél verplicht om zonder btw te mogen factureren.

Wat is wettelijk geregeld onderwijs?

“Bij wettelijk geregeld onderwijs gaat het om onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, door daartoe bestemde scholen en instellingen, als is omschreven bij of op grond van de wetten tot regeling van het onderwijs dat volgens wettelijk voorschrift is onderworpen aan het toezicht door de Inspectie van het onderwijs of aan een ander toezicht door de minister die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast.” Bron: punt 3.1)

Verder zegt het document over zelfstandig werkende docenten (punt 8) het volgende:

“De zelfstandig werkende docent die door een onderwijsinstelling is aangetrokken om BEROEPSonderwijs te verzorgen voor die instelling is hiervoor alleen vrijgesteld van btw als hij is ingeschreven in het RKBO. De zelfstandig werkende docent die aan een onderwijsinstelling onderwijs verzorgt als is bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1e, van de wet, is daarvoor vrijgesteld van btw. In dat geval is artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het uitvoeringsbesluit van toepassing. In die situatie geldt dus niet de voorwaarde dat de docent moet zijn ingeschreven in het CRKBO. Het hiervoor vermelde geldt ook als de zelfstandig werkende docent vanuit een persoonlijke BV zijn onderwijs verzorgt.”

Samengevat: Doceer je de lesstof dat past bij de door de overheid toegestane onderwijsinstelling die jou inhuurt, dan is de btw vrijgesteld. Doceer je op de school bijvoorbeeld aan de docenten, dan dien je wel btw te rekenen. Wil je dat liever niet, kun je twee dingen doen: De belastingdienst bellen om uitleg betreft dit specifieke geval of je aanmelden bij CRKBO (€25,- tot €100,- per jaar)

In een verwerkersovereenkomst staat welke persoonsgegevens de externe mag verwerken en met welk doel. Een school is en blijft verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen en beslist wat de externe partij wél en niet met de persoonsgegevens mag doen.

Bron en meer informatie

Twee registers

CRKBO Register Docenten
In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Werk je als zelfstandig docent in het beroepsonderwijs, al dan niet vanuit jouw persoonlijke BV, en sta je in dit register ingeschreven? Dan geldt de vrijstelling alleen voor het beroepsonderwijs dat je aan onderwijsinstellingen geeft. Je biedt dus niet zelf een opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als ‘onderaannemer’.

CRKBO Register Instellingen
In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Sta je als zzp’er of onderwijsinstelling in dit register ingeschreven? Dan ben je vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat je aanbiedt. De vrijstelling geldt voor het onderwijs dat je als docent verricht en voor beroepsonderwijs dat direct op de markt wordt verzorgd. ‘Direct op de markt’ wil zeggen dat je rechtstreeks voor eigen rekening en risico overeenkomsten sluit met jouw afnemers.

Twijfel je of je je als docent of instelling dient in te schrijven? Neem dan contact op met het CRKBO.

 

Voor- en nadelen van btw-vrijstelling

Voordelen

  • Een groot voordeel is dat je btw-vrij kunt werken en daarom een lager uurtarief kunt vragen. Voor bedrijven die van jouw trainingen gebruikmaken maakt dit niks uit, maar voor particulieren wel.
  • Een ander leuk aspect is dat je jouw btw boekhouding niet hoeft bij te houden. Zo houd je tijd over voor andere dingen.

Nadelen

  • Een nadeel is dat je de btw van bijvoorbeeld het huren van een zaal of de catering niet meer kunt verrekenen met de btw die je bij je klanten in rekening brengt. Je klanten betalen immers geen btw. Je kunt ervoor kiezen om je uurtarief om deze reden iets op te schroeven.

Welke beroepen zijn vrijgesteld van btw?

Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zzp’er. Over de vergoeding breng je geen btw in rekening en je doet over deze omzet geen btw-aangifte. De btw over inkopen en kosten kun je niet aftrekken.
De volgende onderwijsvormen zijn wettelijk vrijgesteld van btw:

  • wettelijk geregeld onderwijs
  • algemeen vormend onderwijs
  • beroepsonderwijs
  • kunstonderwijs
  • bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname. Deze activiteiten zijn alleen vrijgesteld als ze betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs.