Flex-onderwijs

CRKBO

Heb ik een CRKBO registratie nodig?

Voor het lesgeven volgens het wettelijk geregelde onderwijs (besluitnr blkb2014/125m) is de btw altijd vrijgesteld en heb je géén registratie bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) nodig. M et betrekking tot beroepsonderwijs – coachen van een collega zou hier ook onder kunnen vallen – is een registratie bij het CRKBO wél verplicht om zonder btw te mogen factureren.

Wat is wettelijk geregeld onderwijs?

“Bij wettelijk geregeld onderwijs gaat het om onderwijs, met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen, door daartoe bestemde scholen en instellingen, als is omschreven bij of op grond van de wetten tot regeling van het onderwijs dat volgens wettelijk voorschrift is onderworpen aan het toezicht door de Inspectie van het onderwijs of aan een ander toezicht door de minister die met de zorg voor het desbetreffende onderwijs is belast.” Bron: punt 3.1)

Verder zegt het document over zelfstandig werkende docenten (punt 8) het volgende:

“De zelfstandig werkende docent die door een onderwijsinstelling is aangetrokken om BEROEPSonderwijs te verzorgen voor die instelling is hiervoor alleen vrijgesteld van btw als hij is ingeschreven in het RKBO. De zelfstandig werkende docent die aan een onderwijsinstelling onderwijs verzorgt als is bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 1e, van de wet, is daarvoor vrijgesteld van btw. In dat geval is artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het uitvoeringsbesluit van toepassing. In die situatie geldt dus niet de voorwaarde dat de docent moet zijn ingeschreven in het CRKBO. Het hiervoor vermelde geldt ook als de zelfstandig werkende docent vanuit een persoonlijke BV zijn onderwijs verzorgt.”

Samengevat: Doceer je de lesstof dat past bij de door de overheid toegestane onderwijsinstelling die jou inhuurt, dan is de btw vrijgesteld. Doceer je op de school bijvoorbeeld aan de docenten, dan dien je wel btw te rekenen. Wil je dat liever niet, kun je twee dingen doen: De belastingdienst bellen om uitleg betreft dit specifieke geval of je aanmelden bij CRKBO (€25,- tot €100,- per jaar)

In een verwerkersovereenkomst staat welke persoonsgegevens de externe mag verwerken en met welk doel. Een school is en blijft verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen en beslist wat de externe partij wél en niet met de persoonsgegevens mag doen.

Bron en meer informatie

error: Beveiligd