Flex-onderwijs

Hoe zit het met de btw-vrijstelling voor het onderwijs

Belastingdienst: Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer.

De volgende onderwijsvormen zijn vrijgesteld: wettelijk geregeld onderwijs, algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs, kunstonderwijs, bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname. Deze activiteiten zijn alleen vrijgesteld als ze betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs.

Remedial teaching, Interne Begeleiding en schoolleiderstaken, verzorgd door zelfstandig ondernemers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs mogen kiezen deze cursussen, middels een CRKBO registratie, vrijgesteld te leveren.

Inzet vanuit uitzendbureau's en detacheerders

Uitzendbureaus die personeel uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten. Benader de zzp’er daarom niet via een bemiddelaar.

Aan de zzp’er: Zet op je factuur een regel die betrekking heeft tot deze vrijstelling. Vraag dit aan je accountant of vraag de school de administratietool van Flex te gebruiken