Flex-onderwijs

De wetgeving voor onderwijs en zzp

Tijdelijke contracten

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ‘Flexwet’ (2015) is het gebruikmaken van tijdelijke dienstverbanden niet zonder regels.

  • Primair onderwijs: Na 6 achtereenvolgende keren invallen binnen 3 jaar een vast contract
  • Voortgezet onderwijs: Na 3 achtereenvolgende keren invallen binnen 1 jaar een vast contract

Na deze invalbeurten is de organisatie verplicht de ‘invaller’ een vast contract aan te bieden. Voor scholen is dit vaak lastig. Schoolbesturen willen of kunnen om financiële redenen invallers vaak geen contract aanbieden. Daarnaast is een goede flexibele schil juist de meerwaarde!

De flexibele schil wordt vaak via detacheerders, bemiddelaars en uitzendbureaus aangeboden. Echter betaalt het onderwijs vaak 2 keer zoveel voor dezelfde persoon en dezelfde diensten. Naast de bemiddelingskosten kan het onderwijs namelijk ook besparen op btw. 

De zzp'er zonder tussenpartij is de oplossing

Er zijn duizenden (bevoegde) onderwijsprofessionals die bewust kiezen voor flexibiliteit. Zij zijn bereid zekerheid in te leveren om zo de meerwaarde te zijn die het onderwijs zoekt.

Via de constructie van Flex-onderwijs blijven zij zelfstandigen en kan het zonder extra kosten als bemiddeling en btw. Een flinke jaarlijkse besparing. De  zelfstandige verleent op verschillende scholen een dienst waar een factuur voor wordt opgesteld.

De school heeft niet te maken met een persoon, maar met een bedrijf. De Wet Werk en Zekerheid is dan niet meer van toepassing en onbeperkte inzet is mogelijk vanuit de autonomie van de zelfstandige.

De wet voor zzp in het onderwijs

Als zzp’er in het onderwijs moet je rekening houden met een andere wet: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is in 2016 in het leven geroepen om te voorkomen dat de zzp’er als een schijnzelfstandige wordt ingezet. Deze wet bepaalt onder andere dat er geen gezagsverhouding is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook staat beschreven dat er bij ziekte niet uitbetaald wordt.

Uurtarief en prijsafspraken

Zzp’ers bepalen zelf hun tarief. Flex-onderwijs geeft daarom geen ‘uurtarief’. Wel geven we uitleg over wat een ‘omgerekend lerarensalaris’ is. Het is aan de school en de zzp’er om samen – vanuit de opdracht – een passend uurtarief overeen te komen.

VOG en diploma's

In het onderwijs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Zzp’ers via Flex-onderwijs moeten in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan zes maanden. De school is verplicht deze op te vragen net als het laten ondertekenen van een eigen verwerkersovereenkomst (AVG).

Diploma’s die geüpload zijn op de profielen worden gecontroleerd en voorzien van een groen vinkje als deze overeenkomen. Scholen kunnen deze diploma’s inzien na toestemming van de zzp’er. 

Flexleerkracht®

Sinds mei 2019 is de term Flexleerkracht als merk geregistreerd. Waarom? Achter deze term zit een visie: ‘Flexibele inzet vanuit expertise en zonder kosten aan een tussenpartij waardoor niet kosten maar kwaliteit leidend is’. Om te voorkomen dat commerciële partijen de term vanuit het oogpunt van marketing gaan gebruiken, is de term Flexleerkracht geregistreerd eigendom van Flex-onderwijs. Het is echter niet weg te nemen dat men via Google hier wel mee adverteert. Let hiervoor op.

Ben je als zzp’er aangemeld bij Flex-onderwijs? Dan mag je deze term uiteraard hanteren. Je kunt hier beeldmateriaal vinden voor op jouw site of flyer.

Volgens artikel 32 in de wet PO mag je als zzp’er in het onderwijs werken. Minister Slob heeft er onlangs (april 2019) dit over gezegd.

Deze “flexwet” is niet van toepassing op zzp’ers. De school heeft niet te maken met een persoon, maar met een bedrijf. Lees meer..

Omdat de school geen overeenkomst aan gaat met een persoon maar met een bedrijf, is het antwoord hetzelfde: Niet van toepassing. Lees meer..

Kun je als zzp’er in het onderwijs werken zonder gezien te worden als schijnzelfstandige? Lees meer..

Wat is schijnzelfstandigheid en waarom is dit niet toegestaan? Hoe voorkom je dat je waarschuwingen en boetes krijgt? Waar moet je als school en zzp’er aan voldoen? Lees meer..

Middels een modelovereenkomst geen werkgeversgezag voorkom je schijnzelfstandigheid omdat de zzp’er zonder gezagsrelatie zijn/haar werk mag uitvoeren. Zzp’ers die aangemeld zijn, hebben de beschikking over deze overeenkomst. Via de administratietool zit het in het proces verweven. Lees meer..

Onderwijs is vrijgesteld van btw, ook wanneer onderwijs gegeven wordt door een zelfstandig ondernemer. Lees ook meer informatie over registratie bij CRKBO