Wetgeving

Wetgeving rond inzet invallers in het onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ‘Flexwet’ is het gebruikmaken van tijdelijke contracten niet zonder regels.

  • Je mag zes achtereenvolgende keren binnen drie jaar (PO) invallen en drie achtereenvolgende keren binnen één jaar (VO).

Na deze invalbeurten dien je als ‘invaller’ een vast contract te krijgen. Voor scholen is dit vaak lastig. Schoolbesturen willen of kunnen om financiële redenen invallers vaak geen contract aanbieden.

Oplossing

Zzp’ers inhuren in de constructie van Flex-onderwijs. De  zelfstandige verleent op verschillende scholen een dienst waar een factuur voor wordt opgesteld. De school heeft niet te maken met een persoon, maar met een bedrijf. De Wet Werk en Zekerheid is dan niet meer van toepassing en onbeperkte inzet is mogelijk vanuit de autonomie van de zelfstandige.

Wetgeving rond inzet zzp'ers in het onderwijs

Als zzp’er in het onderwijs moet je rekening houden met een andere wet: Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).  Deze wet is in 2016 in het leven geroepen om te voorkomen dat de zzp’er als een schijnzelfstandige wordt ingezet.

UPDATE JUN’19: De belastingdienst geeft aan tot 2021 deze wet, behalve bij kwaadwillenden, niet te handhaven omdat er een vervangende wet in de maak is.

UPDATE OKT’19: De Belastingdienst gaat per 1 januari 2020 starten met handhaven op schijnzelfstandigheid. Per oktober worden er mogelijk al controles uitgevoerd. Je kunt volgens de Belastingdienst beboet na dat een waarschuwing is gegeven en de werkzaamheden doorgezet worden.

Volgens artikel 32 in de wet PO mag je als zzp’er in het onderwijs werken. Minister Slob heeft er onlangs (april 2019) dit over gezegd.

Deze “flexwet” is niet van toepassing op zzp’ers. De school heeft niet te maken met een persoon, maar met een bedrijf. Lees meer..

De wet Werk Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vanaf 2020 de vervolgwet op de WWZ. Ook deze wet spreekt van ‘flexwerken’ en ‘Flexwerkers’. De termen Flexwerker en Flex-onderwijs lijken weliswaar op elkaar, maar zijn qua invulling verre van hetzelfde. Ook deze wet WAB kijkt naar personen die liever in loondienst zouden willen, maar van de werkgever om redenen van kosten en risico slechts een nul-urencontract krijgen.

Net als bij de WWZ geldt ook bij de WAB dat een zzp’er via Flex-onderwijs geen persoon is maar een bedrijf. Dus ook de wet WAB is hier niet van toepassing.

Omdat de school geen dienstverband aan gaat met een persoon maar met een bedrijf (zzp’er/freelance/zelfstandige) gaat de regel van WWZ niet op voor aangesloten ‘flexers’. Wat betreft de WAB is het antwoord nog steeds hetzelfde: Geen zorgen.

De wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Hierin staat dat de zzp’er en de opdrachtgever samen bepalen of sprake is van een dienstbetrekking (met betrekking tot sociale premies en loonheffingen). Hiervoor zijn 3 vragen opgesteld:

  • Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? ja, de zzp’er is degene die de arbeid verricht
  • Is er een gezagsverhouding? misschien, de freelancer kan een rooster moeten volgen
  • Krijgt de zzp’er loon? ja. Ondanks dat loon een dienstverband-term is, hanteert de Belastingdienst de regel dat je of loon ontvangt of vrijwillig werkt. Factuur valt dus onder loon.

Als niet alle vragen met ‘ja’ beantwoord worden, is er geen sprake van een dienstverband. Wat betreft de gezagsverhouding is dit op te lossen door een “modelovereenkomst geen werkgeversgezag“. In dit document staan de vragen die je met ‘ja’ hebt beantwoord verder toegelicht. Zo weet je zeker dat je geen kwaadwillende bent.

Zzp’ers via Flex-onderwijs zullen niet als schijnzelfstandigen worden gezien als ze gebruikmaken van de modelovereenkomst voor meer dan drie verschillende ‘werkgevers’ per jaar. De verwachting is dan ook dat het probleem van schijnzelfstandigheid bij hen niet speelt. De overheid gaat wel extra onderzoek doen naar bedrijven als er een groot vermoeden van kwaadwillendheid is. Bijvoorbeeld bij bedrijven die veel zzp’ers inhuren tegen zeer lage uurtarieven

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, wordt een modelovereenkomst gebruikt. De school en de zzp’er ondertekenen deze modelovereenkomst. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeld van een modelovereenkomst. Bij aanmelding krijg je de beschikking over een algemene modelovereenkomst. Deze is aangepast voor het basisonderwijs en goedgekeurd door juristen.

Lees meer over de modelovereenkomst

Onderwijs is vrijgesteld van btw, ook wanneer onderwijs gegeven wordt door een zelfstandig ondernemer. Lees ook meer informatie over registratie bij CRKBO

Uurtarief en prijsafspraken

Zzp’ers bepalen zelf hun tarief. Flex-onderwijs geeft daarom geen ‘uurtarief’. Wel geven we uitleg over wat een ‘omgerekend lerarensalaris’ is. Het is aan de school en de zzp’er om samen – vanuit de opdracht – een passend uurtarief overeen te komen.

VOG en diploma's

In het onderwijs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Zzp’ers via Flex-onderwijs moeten in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan zes maanden. De school is verplicht deze op te vragen net als het ondertekenen van een verwerkingsovereenkomst (AVG).

Diploma’s die geüpload zijn op de profielen worden gecontroleerd en voorzien van een groen vinkje als deze overeenkomen. Scholen kunnen deze diploma’s inzien na toestemming van de zzp’er.

Flexleerkracht®

Sinds mei 2019 is de term Flexleerkracht als merk geregistreerd. Waarom? Achter deze term zit een visie: ‘Tijdelijke en flexibele inzet vanuit expertise zonder kosten aan een tussenpartij waardoor een omgerekend lerarensalaris mogelijk is’

Om te voorkomen dat commerciële partijen de term vanuit het oogpunt van marketing gaan gebruiken, is de term Flexleerkracht wettelijk eigendom van Flex-onderwijs.

Ben je als zzp’er aangemeld bij Flex-onderwijs? Dan mag je deze term hanteren. Je kunt de term en afbeelding dan ook op je site gebruiken.