Zzp / interim in het voortgezet onderwijs

Flexwerk
in het voortgezet onderwijs​

Het voortgezet onderwijs is de binnen het onderwijs die kennis heeft gemaakt met zzp’ers. In 2015 leverde inzet van de zzp’er flinke vraagtekens op omdat het vak van docent niet tijdelijk en flexibel ingevuld kan worden.

Flex-onderwijs is ook van mening dat de zzp-docent niet ingezet moet worden als volledige vervanger maar juist vanuit expertise om tijdens pieken of tijdelijke overbruggingsperiode. Zo behoud je het kernteam gezond en dus sterk.

Omdat het hier zelfstandige betreft is bemiddeling volgens ons overbodig. Vind de zzp-docent vanuit competentie en autonomie. Zonder tussenlaag.

Voortgezet onderwijs

Eerstegraads • Tweedegraads • Master • Economie • Exact • Kunst • Maatschappij • Mentor • Sport • Talen • Thema

Master (S)EN IB • Handelingsplan • Klassenmanagement • Leerlingvolgsysteem • Risicoleerlingen • Schoolanalyse • OPP • Zorgplan

Basisbekwaam • RDO • Vakbekwaam • Financieel • Teamontwikkeling • Cultuurverandering • OPP • Co-management • Onderwijskundig beleid • Verandermanagement