Zzp'er te duur

Een zzp'er te duur

Men denkt al snel dat een zzp’er te duur is. Of dat men zzp’er is geworden om meer te verdienen. Dit is 

Gemiddelde uurtarieven

Aan kartel doen wij niet. Wij bepalen en controleren geen uurtarieven van de zzp’er. Daarin is de zelfstandige uiteraard vrij. Niet iedere zzp’er maakt immers dezelfde kosten. Wel geven wij een indicatie (marge) welk uurtarief overeenkomt met het omgerekende lerarensalaris. Zo voorkomen we de aannames dat een zzp’er te duur zou zijn omdat bruto op factuur niet hetzelfde geïnterpreteerd kan worden als bruto op een loonstrookje.. We richten ons op leerkrachten en docenten omdat hier de discussie het vaakst gevoerd wordt

Leerkracht basisonderwijs:  55 – 65

Leerkracht basisonderwijs masterbevoegd:  65 – 70 

Docent voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs:  60 – 75 

Docent voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs masterbevoegd:  70 – 80 

Links

Kosten van het platform
Kosten van aanmelding
Waar moet je (financieel) aan denken als zzp’er