Zzp / Interim in het speciaal onderwijs

"Relatie" als belangrijkste wens.

Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn niet gebaat bij veel wisselende gezichten. Juist daarom kan de zzp’er een uitkomst bieden.

De flexer is in de regel juist níet degene die het hele pakket overneemt en daarmee kans loopt op uitval. Hij/zij helpt de vaste docent in het onderwijs te blijven. Dat kan middels verschillende opdrachten die voornamelijk door de school geformuleerd worden. Tijdelijk, flexibel en vanuit competentie behouden juist zij de relatie als waardevol handvat voor het onderwijs.

Speciaal onderwijs

Eerstegraads • Tweedegraads • Master • Economie • Exact • Kunst • Maatschappij • Mentor • Sport • Talen • Thema

Pabo • Master • Administratie • Creatief • didactiek • pedagogiek • themadagen • zomerschool

Master (S)EN IB • Handelingsplan • Klassenmanagement • Leerlingvolgsysteem • Risicoleerlingen • Schoolanalyse • OPP • Zorgplan

Basisbekwaam • RDO • Vakbekwaam • Financieel • Teamontwikkeling • Cultuurverandering • OPP • Co-management • Onderwijskundig beleid • Verandermanagement

Autonoom en zonder overhead

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.