Flex-onderwijs

Uurtarief onderwijs-zzp'er

Welk uurtarief kan ik verwachten en wat is normaal?

Hier is geen pasklaar antwoord op. Iedere zzp’er mag en kan zijn eigen tarief bepalen. Omdat wij niet aan kartelvorming doen, geven we geen vast bedrag. Wel kunnen we het gemiddeld uurtarief delen om je een idee te geven.

Een eerlijk uurtarief?

Het stigma dat de zzp’er te duur zou zijn, is gelukkig verleden tijd. We weten dat de factuur van de zzp’er niet te vergelijken is met een salarisstrook en dat een zzp’er zónder tussenpartij tot wel 55% minder kost door ontbreken van btw (21%) en bemiddelingsfee (10-35%). En dan hebben we abonnements-, registratie- en overnamekosten nog buiten beschouwing gelaten.

We geven hieronder richtlijnen. Uiteraard kunnen zzp’ers hiervan afwijken omdat de ene opdracht de andere niet is. Er zijn verschillen in tijdsduur, verantwoordelijkheid en gevraagde expertise.

Docent VO

60 / 75 per uur
 •  

Inter Begeleider

60 / 75 per uur
 •  

Leerkracht

55 / 65 per uur
 •  

Remedial Teacher

60 / 75 per uur
 •  

Schoolleider

75 / 90 per uur
 •  

Vakdocent PO/VO

60 / 75 per uur
 •  

Onderhandelen

Een zzp’er direct benaderen scheelt dus kosten. Dat betekent niet dat je niet kunt/mag onderhandelen. Enkele tips hierbij.

 • All-in uurtarief. Pleit voor een uurtarief waar reistijd en -kosten zijn in begrepen. Dit geeft overzicht.
 • Per uur of per dag. Beide hebben een voordeel.
  Wanneer je een vast bedrag per dag rekent, geef je de verantwoordelijkheid aan de zzp’er. Heeft de zzp’er zijn werk eerder af, heeft hij per uur meer verdient. Eigenlijk spreek je dus een vast bedrag per project af, verdeelt over het aantal dagen. Het is hierbij van groot belang om duidelijk te omschrijven wanneer het werk/project af is.

  Een bedrag per uur komt het beste overeen als je ook per uur rekent  als het om inval gaat. De stelregel is dat je een half uur voor schooltijd en een half uur na schooltijd rekent. LET OP: Uiteraard is hier van af te wijken. Betaal niet standaard 8 uur terwijl het ook in 6 of 5 uur had gekund. 

 • Expertise. Sommige kwaliteiten verdienen een hogere beloning dan andere. Hoeveel de externe expertise waard is, hangt af van de toegevoegde waarde die deze het schoolteam oplevert en de duurzaamheid hiervan. Kort gezegd: wordt er een oplossing voor ziek?piek gevraagd of is de hulpvraag gericht op “uniek”.
 • Verantwoordelijkheid. Bepaalde taken vragen een verantwoordelijkheid. Als het gaat om ondersteunen is er een lager tarief mogelijk dan als het om een opdracht gaat met een eindverantwoordelijkheid.
 • Periode. Als zzp’er baseer je een uurtarief op de kosten (verzekering, pensioen, vervoer, communicatie en acquisitie) en zekerheid. Bij korte opdrachten heeft de zzp’er minder zekerheid en worden de kosten over minder uren verdeeld. Hiermee is het logisch dat korte inzet per uur duurder is dan langdurige inzet. 

Flex-FTE

De zzp’er als toegevoegde waarde van het kernteam. Het is een simpele zin, maar met het huidige tekort merken we dat scholen met de rug tegen de muur staan. Hierdoor worden zzp’ers langdurig (1 jaar) ingezet en loopt de school kans om, indien kwaadwillend, beboet te worden door De Belastingdienst. Dit is op te lossen middels een “flex-fte”. 

Houd in de formatie rekening met 1 fte. Liever boventallig, maar desnoods als onderdeel van het team. Zet deze fte zo in dat je steeds een andere zzp’er hiervoor in kan huren. Deze flex-fte neemt dus niet een groep over, maar is in te zetten voor “randzaken” of vaste inval waardoor flexibiliteit een duurzaam gevolg heeft.

Vergelijking met loondienst

Wanneer je in loondienst € 2 000,- netto per maand verdient en een zzp’er stuurt na 1 week een factuur van € 2 000,-, dan is de gedachte “de zzp’er is te duur” heel logisch. Het is goed te weten dat de zzp’er (mits zonder tussenpartij) vaak al 21% btw scheelt. Onderwijs is namelijk vrijgesteld van btw. Daarnaast scheelt het ook nog een flink percentage per ingezet uur. Detacheerders en bemiddelaars vragen gerust tussen 10-35% per uur. Als de zzp’er enkel betaald wordt voor de gewerkte uren, zijn ze voor de werkgever zelfs goedkoper (!) dan iemand in loondienst.

Loondienst vergelijken met zzp is onmogelijk. Op de pagina ‘omgerekend lerarensalaris‘ is dit ons toch voor een groot deel gelukt. De uitkomst is positief voor scholen en zzp’ers.