Flex-onderwijs

Wat is een eerlijk uurtarief?

Hier is geen pasklaar antwoord op. Iedere zzp’er mag en kan zijn eigen tarief bepalen. Omdat wij niet aan kartelvorming doen, geven we geen vast bedrag. Wel kunnen we het gemiddeld uurtarief delen om je een idee te geven.

Het stigma dat de zzp’er te duur zou zijn, is gelukkig verleden tijd. We weten dat de factuur van de zzp’er niet te vergelijken is met een salarisstrook en dat een zzp’er zónder tussenpartij tot wel 55% minder kost door ontbreken van btw (21%) en bemiddelingsfee (10-35%). En dan hebben we abonnements-, registratie- en overnamekosten nog buiten beschouwing gelaten.

We geven hieronder richtlijnen. Uiteraard kunnen zzp’ers hiervan afwijken omdat de ene opdracht de andere niet is. Er zijn verschillen in tijdsduur, verantwoordelijkheid en gevraagde expertise.