Flex-onderwijs

Informatie voor scholen en schoolbesturen

Voorkom uitval

Zzp’ers vanuit de flexibele schil zorgen per direct voor verlichting van het kernteam. Het is een inzet vanuit kwaliteit, zonder risico en extra kosten. Bij uitstek worden deze zelfstandige onderwijsprofessionals ingeschakeld vóór er uitval is. Wees zuinig op je team, zeker tijdens de huidige pandemie.

De kosten

Het uurtarief voor een zzp’er is variabel en onderhandelbaar. Bij meer uren of dagen kun je als school het tarief omlaag krijgen. Gemiddeld ligt het uurtarief van een Flexleerkracht op €62- per uur, 7 uur per dag. Van belang is dat je een zzp’er de afgesproken uren betaalt.

Zzp'ers met onderwijsbevoegdheid

Alle professionals op ons platform hebben een VOG, bevoegdheid en voldoen aan de gestelde voorwaarden voor het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het opvragen daarvan ligt bij de school. Middels een betaald account wordt dit gefaciliteerd.

Waarom willen zzp'ers in het onderwijs?

Een gedeelte van de stille reserve heeft een succesvol bestaan als zzp’er of ondernemer. Toch voelen zij de behoefte om van meerwaarde te zijn in het onderwijs. Zij willen hun collega’s in loondienst ontlasten of versterken en vinden goed onderwijs belangrijk. Als zelfstandig ondernemer is autonomie voor hen een voorwaarde bij hun inzet binnen een school. Flex-onderwijs biedt die mogelijkheid.

Zet de zzp’er zodanig in dat hùn meerwaarde dè meerwaarde voor het onderwijs is.​

Zzp’ers die zijn aangesloten bij Flex-onderwijs bieden antwoord op bijna alle verschillende hulpvragen. Ze zetten zich vanuit de opdracht in als verlengstuk, extra paar handen, sparringpartner en adviseur. Omdat we werken zonder bemiddelingfeebesparen ze het onderwijs veel geld.

Voor behoud van de onderwijsprofessional!

Nederland telt vele goede onderwijskrachten. Sommigen werkzaam in het onderwijs, anderen niet (meer). Flex-onderwijs brengt hier verandering ixn en maakt het schoolorganisaties gemakkelijk om de juiste persoon te selecteren voor een tijdelijke taak of opdracht. Zo worden ‘vaste’ en zzp onderwijsprofessionals behouden en leveren we samen goed onderwijs! De cijfers van de stille reserve Voor goed onderwijs zijn naast een goede organisatiestructuur ook goede mensen nodig. Alleen willen steeds minder van deze professionals in het onderwijs blijven. Cijfers van stillereserve.nl wijzen uit dat de afgelopen 3 jaar de uitstroom verdubbeld is. De belangrijkste redenen: het gebrek aan autonomie, de toenemende werkdruk en het salaris. Zzp’ers in het onderwijs Van de uitstroom is 47% zzp’er buiten het onderwijs. Een gedeelte van hen wil terug in het onderwijs, maar niet in loondienst. Deze onderwijsbevoegde zelfstandigen hebben een drive om vanuit hun eigen competenties bij te dragen aan goed onderwijs en dus aan het behoud van de collega in loondienst. Voldoende leraren voor de klas Flexibele inzet van bevoegde zzp’ers zorgt dat er voldoende leraren voor de klas (blijven) staan. Flex-onderwijs draagt hieraan bij door vakbekwame zzp onderwijsprofessionals zichtbaar te maken. Scholen kunnen deze Flexers zodanig inzetten dat hun meerwaarde een meerwaarde is voor het onderwijs. Samen behouden we de onderwijsprofessional in het onderwijs.

Eigenrisicodragers opgelet!

Als ERD krijg je zzp'ers niet vergoed. Toch is de zzp'er zonder tussenpartij meestal goedkoper dan de variant die wel vergoed wordt. Hoe zit dat? Het Vervangingsfonds vergoedt maar een deel van de kosten. Voorwaarde is dat de inzet geregeld wordt door een SNA-gecertificeerde bemiddelaar zoals Randstad, Driessen, Ditiswijs en Maandag.
Los van de afhankelijkheid die je als school hebt, berekenen deze partijen naast btw ook een bemiddelingsbijdrage. Onderaan de streep kost de variant die vergoed wordt evenveel als de zzp'er die niet vergoed wordt(!) 

Scholen en besturen

Willen we zzp’ers goed inzetten, dan moeten we anders durven denken. Feiten en fabels leggen we hiervoor graag op tafel. Zowel de zzp’er als het onderwijs dienen immers hetzelfde doel: onderwijs vanuit wat nodig is ipv wat voor de hand ligt.

"Veel verschillende gezichten is niet goed.."

Indien de zzp'er als verlengstuk wordt ingezet, zorgt hij/zij voor behoud van dezelfde gezichten. Het kernteam.

"Het is schijnzelfstandigheid?!"

Indien de zzp'er middels een 'modelovereenkomst geen werkgeversgezag' werkt en zich als een ondernemer gedraagt (meerdere opdrachtgevers) is er niets aan de hand.

"Zzp'ers doen alleen wat zij leuk vinden"

Hier ligt de kracht! Als de school weet wat zij nodig heeft en dat komt overeen met wat de zzp'er leuk vindt.. hebben we win-win. Zo is inzet van zzp'ers (mits als verlengstuk) zowel tijdens als na het lerarentekort een oplossing

"Waarom zijn zzp'ers niet gewoon in loondienst?"

Dit is een moeilijke vraag om te beantwoorden omdat het voor een ieder anders is. In de kern zijn zzp'ers van mening dat zij meer van waarde kunnen zijn vanuit hun zelfstandigheid. Zelfstandigheid betekent uiteraard niet dat zij enkel aan zichzelf denken of alles alleen doen..

Vanuit hulpvraag ipv vanuit functie

Huur een zzp'er in vanuit de hulpvraag van het team. Opdracht voltooid is einde contract. Zo zijn de talenten van de zzp'er voor meerdere scholen beschikbaar en heeft het onderwijs een oplossing vanuit competentie en autonomie, zonder langdurige verplichtingen.

70 uur
  •  
65 uur
  •  
60 uur
  •  
55 uur
  •  
80 uur
  •