Het ministerie van OCW heeft eind november 2020 de regeling #SchoolKracht gelanceerd. Een unieke kans om het financieel (tot 30.000 euro) mogelijk te maken om kansenongelijkheid te verkleinen, onderwijskwaliteit te verhogen, het lerarentekort aan te pakken of digitalisering verder te brengen.

Dit geweldige nieuws sluit naadloos aan op de doelstellingen van Flex-Onderwijs; Hoe zorgen we dat onderwijskwaliteit en onderwijspersoneel behouden blijft voor het onderwijs. Juist, door te weten welke kwaliteiten er zijn en daar ruimte aan te geven.

Flex-onderwijs helpt graag om die ruimte te bieden. Wat zijn de redenen waarom iemand uit het team niet kan doen wat hij of zij graag wilt doen? Zet hiervoor een externe (bevoegde) zzp’er zonder extra kosten in. Denk aan lessen van vakexperts, periodes in het jaar een extra bevoegde leraar, een ondersteuner buiten de groep of een sparringpartner (ib, schoolleider)

Extra mensen, waar dan?

Zijn die mensen er dan? Ja. Kennis, kunde en kwaliteit zat. De krenten uit de pap voor de één hoeven niet dezelfde voor de ánder te zijn. Bekijk de mogelijkheden vanuit expertise op FlexLeerkracht, FlexIB, FlexRT, FlexSchooleider, FlexDocent en sinds deze week FlexVakleerkracht.

Hoe werkt de regeling

Er kan maximaal €30.000 worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  1. verbeteren onderwijskwaliteit
  2. omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  3. kansen(on)gelijkheid
  4. digitalisering

De regeling wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2021. Bij overintekening wordt er geloot. Begin maart heb je dan als school zekerheid of je gebruik kan maken van de regeling voor de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Meer informatie? Lees het hier!