>Privacy Verklaring

Je bevindt je op Flex-onderwijs.nl, een initiatief van Flexplus. Deze verklaring heeft betrekking op alle onderdelen van Flex-onderwijs.nl.

Flexplus, gevestigd aan Eva Besnyostraat 308, 1087LM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jan-Willem Duim is de Functionaris Gegevensbescherming van Flexplus. Hij is te bereiken via mail@flex-onderwijs.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

[ZZP’ER] Flex-onderwijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

[BEZOEKER] Flex-onderwijs verwerkt enkel de persoonsgegevens die in het contactformulier ingevuld worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

[ZZP’ER] De website en/of dienst staat niet toe dat personen die jonger zijn dan 16 jaar zich kunnen aanmelden. Ook niet met toestemming van ouders of voogd.

[BEZOEKER] De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail @ flex-onderwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

[ZZP’ER] Flex-onderwijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Flex-onderwijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

[BEZOEKER] Flex-onderwijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Flex-onderwijs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

[ZZP’ER] Flex-onderwijs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de profielpagina. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flex-onderwijs.nl) tussen zit. Flex-onderwijs.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Aanmeldingsformulier, Bookingstool. Het kan zijn dat gegevens niet kloppen of dat het diploma verkeerd wordt ingelezen waardoor je op een andere site (van Flex-onderwijs) staat. Overigens kunnen alle stappen vrijwel direct teruggedraaid worden.

[BEZOEKER] Flex-onderwijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flex-onderwijs)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

[ZZP’ER] Flex-onderwijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit doen wij om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt afgegeven. Dit heeft betrekking tot de gegevens die je bij je aanmelding invult. Het zal bewaard worden zolang je aangemeld bent. Dit doen wij om ten alle tijden te kunnen beschikken over de juiste documenten en informatie. Het is mogelijk om deze gegevens zelf bij te “volgen”. Hierover verderop meer info. De gegevens worden versleuteld opgeslagen.

[BEZOEKER] Flex-onderwijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit doen wij om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt afgegeven. Dit heeft betrekking tot je naam en e-mailadres. Het zal bewaard worden tot het moment dat je aangeeft geen interesse meer te hebben in het platform. Voor cookies verwijs ik je naar het cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

[ZZP’ER] Flex-onderwijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De enige derden die met jouw gegevens te maken zullen hebben, zijn partijen waar je je aangemeld hebt en de partij die de data bewaart. Met deze partijen is overeengekomen dat zij geen toegang tot de data hebben, mits dat om wettelijke redenen noodzakelijk is. Voor de bookingstool wordt een aparte agenda aangemaakt, dit om jouw privacy te waarborgen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flex-onderwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

[BEZOEKER] Flex-onderwijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De gegevens worden enkel voor direct contact gebruikt en op geen enkele andere manier. Voor de cookies ligt dat anders, hiervoor verwijs ik je naar het cookiebeleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

[BEZOEKER] Flex-onderwijs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Flex-onderwijs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen die je worden gestuurd. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flex-onderwijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@flex-onderwijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Flex-onderwijs.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Flex-onderwijs.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flex-onderwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@flex-onderwijs.nl