Zzp / Interim in het speciaal onderwijs [SO]

"Relatie" als sleutel.

Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn gebaat bij weinig wisselende gezichten. Juist daarom kan de zzp’er een uitkomst bieden.

De flexer is in de regel juist níet degene die het hele pakket overneemt en daarmee kans loopt op uitval. Hij helpt de vaste docent in het onderwijs te blijven. Dat kan middels verschillende opdrachten die door de school geformuleerd worden. Tijdelijk, flexibel en vanuit competentie. Zo behoudt de flexer de relatie als waardevol handvat voor het onderwijs.

Speciaal onderwijs

Eerstegraads • Tweedegraads • Master • Economie • Exact • Kunst • Maatschappij • Mentor • Sport • Talen • Thema

Pabo • Master • Administratie • Creatief • didactiek • pedagogiek • themadagen • zomerschool

Master (S)EN IB • Handelingsplan • Klassenmanagement • Leerlingvolgsysteem • Risicoleerlingen • Schoolanalyse • OPP • Zorgplan

LBRT registratie • Master • Post HBO RT • Begrijpend lezen • Leren leren • Hoogbegaafdheid • Spelling • Rekenen • Technisch lezen • Overig

Basisbekwaam • RDO • Vakbekwaam • Financieel • Teamontwikkeling • Cultuurverandering • OPP • Co-management • Onderwijskundig beleid • Verandermanagement