Op 19 juli 2020 is door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de zaak “btw door gemeente naar aanleiding van overheidshandelen”. Door deze uitspraak wordt ook het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen niet langer als overheidshandelen gezien. Oftewel het openbaar onderwijs valt nu binnen bereik van de btw.

Maar het onderwijs is toch vrijgesteld van BTW?

Volgens de wet is het onderwijs vrijgesteld en valt openbaar onderwijs onder overheidshandelen. “Daar waar openbare onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen als bedoeld in artikel 11.1.o.1e van de wet, worden zij voor de toepassing van dit besluit op gelijke voet behandeld met bijzondere onderwijsinstellingen. Onderwijs is vrijgesteld van btw zolang de uitvoering van de opdracht overeenkomt met “wettelijk geregeld onderwijs”. 

Reactie van de Belastingdienst:
“Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. Over de vergoeding brengt u geen btw in rekening. U doet over deze omzet geen btw-aangifte. De btw over inkopen en kosten kunt u niet aftrekken.“ [Bron, werkt niet in Chrome-browser]

Naar aanleiding van de uitspraak heeft de belastingdienst onderstaande tekst toegevoegd onder ‘actueel nieuws’
“Door de uitspraak van de Hoge Raad valt het openbaar onderwijs binnen het bereik van de btw. Het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt niet langer als overheidshandelen gezien. Zoals gebruikelijk is, wordt aan het arrest geen terugwerkende kracht verleend met uitzondering van de tijdvakken die op 19 juni 2020 nog niet onherroepelijk vaststonden.” [Bron, werkt ook niet in Chrome-browser]

Gevolgen voor de zzp’er in het onderwijs.

Voor zover we het nu kunnen overzien zal het openbaar onderwijs door deze uitspraak niet meer onder de vrijstelling vanuit overheidshandelen vallen. Daarentegen blijft het onderwijs en zal het onder de btw-onderwijsvrijstelling vallen.

Ofwel: Indien jouw opdracht valt onder de onderwijsvrijstelling en je opdrachtgever is een openbaar onderwijsinstelling, zet je vanaf nu niet “geen btw” maar “vrijgesteld van btw” op je factuur.

Belangrijk: bovenstaande is alleen van toepassing als de zzp’er zonder tussenpartij werkt. Zo niet, dan is ook een vrijgestelde opdracht gewoon 21% btw. Daarom dus de zzp’er zonder tussenpartij.

Lees hier meer informatie over de rechtzaak omtrent exploitatie begraafplaats en btw

Openbaar onderwijs valt binnen BTW bereik, Onderwijs is BTW vrijstelling kwijt, Onderwijs is btw-plichtig, dus geen vrijstelling!?