Flex-onderwijs

Menukaart C
- sociaal emotioneel en fysiek -

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Wij bieden op deze pagina FlexSuggesties  voor dit onderwerp van de interventie-menukaart. Ook vind je links naar openbare profielen van Flexers met deze expertise. Scholen kunnen zo direct contact met de helpende handen opnemen.

Inzet zal in de meeste gevallen pas na de vakantie zijn… Dat komt goed uit, want op dit moment is 95% namelijk reeds ingezet. De tip is wel om nu contact te leggen. Na de zomervakantie zou je achter het net kunnen vissen…

Wil je meer informatie over hoe Flex-Onderwijs werkt? Neem dan op met de initiatiefnemer of de ambassadeurs. Liever een belafspraak? Dat kan ook.

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Kosten voor 10 dagen = €365 PO / €440 VO leerling

Voorbeeldberekening

1 dag in de week = 5 lessen = €400 per dag

Je kunt er ook voor kiezen om een teamlid deze lessen te laten uitvoeren en een leerkracht in te huren om de andere taak over te nemen. Of je zoomt in op een vakexpert. Kies wat het beste past!

Er is een grote verscheidenheid in typen interventies die zich richten op het vergroten van het welbevinden van kinderen en jongeren. De meest voorkomende typen interventies in de schoolcontext zijn interventies die zich richten op:

 • Sociaal-emotionele vaardigheden
 • Sociale probleemoplossende technieken (sociale vaardigheden)
 • Veerkracht (leerlingen en leerkrachten)
 • Mindfulness / meditatie
 • Conflicthantering
 • Inzet van peer mediators
 • Tegengaan van pesten
 • Woedebeheersingsprogramma
 • Stressmanagement en coping-vaardigheden
 • Vaardigheden om ‘nee’ te zeggen
 • Training van leerkrachten in klassenmanagement en eigen competenties
 • Oudertraining in opvoedvaardigheden
 • Cognitieve gedragstherapie (voor specifieke groepen)

Onder andere op flexvakleerkracht.nl vind je verschillende vakexperts die voldoen aan de eisen van het ministerie en dezelfde methodes hanteren.

Arthur

Als leerkracht en bevoegd (pedagogisch) coach help ik kinderen (ook met PGB) verder op weg naar een positief zelfbeeld en succes ervaringen.

Francis

Lekker in je vel zitten, erbij horen, gemotiveerd en geïnspireerd zijn is wat wij elke leerling gunnen. Door de coronacrisis zijn de sociale vaardigheden flink aangetast en wellicht waren deze vaardigheden al niet optimaal. Ik draag bij aan beter presterende leerlingen door ze in hun kracht te zetten op verschillende manieren.

Ferdy

Vraagt het begeleiden van (leer)ontwikkeling meer dan jij en je school nu kunnen geven? Als KlasCoach-trainer bied ik gerichte interventies die verbinding in klas én school versterken. Neem contact met me op en we brengen Onderwijs in Perspectief!

Hanke

Het nieuwe ABC: Aandacht, Balans en Compassie. Lessen in levenskunde met Mindfulness en Yoga. 8 weken kom ik op school de Balans in de Klas-lessen geven. Groep 1 t/m8. Of trainingen voor de docenten.

Sportieve activiteiten

€350 PO / €470 VO leerling per jaar

Voorbeeldberekening

12 weken, 2 uur per week = €1440

Met minimaal 4 leerlingen rendabel. Maar je kan hier nog alle kanten mee op: langer/korter, vaker of niet, etc. Uitgaande van €60 per uur

“Sportieve activiteiten zijn bedoeld om via sport de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren. Dat kan via door de school zelf georganiseerde naschoolse activiteiten, een lokale sportclub of kinderopvangorganisatie die met sportopgeleide pedagogisch medewerkers werkt. Sommige interventies worden ingezet om jongeren bij andere leeractiviteiten te betrekken, zoals een voetbaltraining bij een lokale voetbalvereniging, gecombineerd met lessen in studievaardigheden, ICT, lezen en schrijven of rekenen/ wiskunde.”

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Cultuureducatie

Niet heel eenduidig (helaas)

Voorbeeldberekening

40 weken, 1 uur per dag = €2400

Een heel jaar 1 uur per dag, dus 5 per week. Dit kan per 1 klas of per school. Al rendabel met minimaal 4 leerlingen. Uitgaande van €60 per uur

“Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen. Deze interventie kan als onderdeel van het lesprogramma plaatsvinden of als buitenschoolse activiteit. Cultuureducatie kan wekelijks of maandelijks worden georganiseerd of in de vorm van een intensiever programma, zoals via zomerscholen of meerdaagse cursussen met verblijf. Hoewel de activiteiten op zichzelf ook educatieve waarde hebben, gaat het in deze menukaart om het effect van cultuureducatie op de schoolprestaties.”

Ideaal om hier de mensen van Flexvakleerkracht.nl voor in te zetten. Je kunt zo eenvoudig thematisch experts inzetten. Per klas of door de hele school. 

Hier vind je bekwame en bevoegde docenten.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Nog even: ons doel

Simpel: maak een bewuste keuze! Weet dat alles kan maar gelukkig niet alles nodig is. Het belangrijkste is behoud van goed onderwijs voor leerling en leraar. Daar helpen we graag vanuit onze expertise en flexibiliteit aan mee