Flex-onderwijs

Menukaart F
- faciliteiten & randvoorwaarden -

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E

Wij bieden op deze pagina FlexSuggesties  voor dit onderwerp van de interventie-menukaart. Ook vind je links naar openbare profielen van Flexers met deze expertise. Scholen kunnen zo direct contact met de helpende handen opnemen.

Inzet zal in de meeste gevallen pas na de vakantie zijn… Dat komt goed uit, want op dit moment is 95% namelijk reeds ingezet. De tip is wel om nu contact te leggen. Na de zomervakantie zou je achter het net kunnen vissen…

Wil je meer informatie over hoe Flex-Onderwijs werkt? Neem dan op met de initiatiefnemer of de ambassadeurs. Liever een belafspraak? Dat kan ook.

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Deze interventies gebruikt u altijd in combinatie met interventies voor meer onderwijs, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, ontwikkeling van executieve functies of inzet van personeel. Als een van die interventies daarom vraagt, mag u geld uit het Nationaal Programma Onderwijs dus ook inzetten voor:

Ouderbetrokkenheid

Niet duidelijk aan te geven

Bij ouderbetrokkenheid gaat het erom dat ouders hun kinderen begeleiden bij het leren. Voorbeelden van interventies:

  • ouders betrekken bij het leerproces van hun kinderen;
  • algemene interventies om ouders te stimuleren hun kinderen te helpen bij bijvoorbeeld lezen of huiswerk;
  • activiteiten en programma’s gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij ouders (bijv. geletterdheid of IT-vaardigheden);

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 2 maanden.

Digitale technologie (voor afstandsonderwijs, vo, feedback enzovoorts)

€375 per leerling

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

  • technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde;
  • technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord 

Het voordeel van zzp-inzet is dat je niet vast zit aan de kwaliteiten van 1 persoon maar voor verschillende kwaliteiten verschillende mensen kunt inzetten. Een rijk aanbod!

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 4(!) maanden.

Nog even: ons doel

Simpel: maak een bewuste keuze! Weet dat alles kan maar gelukkig niet alles nodig is. Het belangrijkste is behoud van goed onderwijs voor leerling en leraar. Daar helpen we graag vanuit onze expertise en flexibiliteit aan mee