Flex-onderwijs

Menukaart D
- executieve functies -

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Wij bieden op deze pagina FlexSuggesties  voor dit onderwerp van de interventie-menukaart. Ook vind je links naar openbare profielen van Flexers met deze expertise. Scholen kunnen zo direct contact met de helpende handen opnemen.

Inzet zal in de meeste gevallen pas na de vakantie zijn… Dat komt goed uit, want op dit moment is 95% namelijk reeds ingezet. De tip is wel om nu contact te leggen. Na de zomervakantie zou je achter het net kunnen vissen…

Wil je meer informatie over hoe Flex-Onderwijs werkt? Neem dan op met de initiatiefnemer of de ambassadeurs. Liever een belafspraak? Dat kan ook.

Metacognitie en zelfregulerend leren

€93 euro per leerling per jaar

Voorbeeldberekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid. 

“Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. De interventies zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • cognitie
  • metacognitie 
  • motivatie

Uitgaande van een groep met 27 leerlingen is er €93 * 27 = 2511 begroot. Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 7 (!) maanden.

Joyce

Kinderen leren hoe ze kunnen leren, het leggen van de verantwoordelijkheid bij het kind, eigenaarschap aanleren in combinatie met gezien worden voor wie je bent, zijn punten waar ik me hard voor inzet in het onderwijs/in de klas.

Adelien

Teamtrainingen, begeleiden van leerlingen met EF problemen oa Beter bij de les, leren leren.

Samenwerkend leren

€580 per leerkracht per jaar

Voorbeeldberekening

€580 per leerkracht staat gelijk aan 1,5 dag een extra kracht per leerkracht/docent. om dit te stimuleren. Je zou dat kunnen uitsmeren in 9 lesuren.

Denk aan het volgende voor je deze interventie toepast in je leeromgeving:

  1. Samenwerken gaat niet automatisch: leerlingen hebben daar ondersteuning bij nodig en moeten ermee oefenen.
  2. De taken moeten zorgvuldig worden verdeeld en omschreven zodat de samenwerking effectief en efficiënt verloopt. Anders zullen sommige leerlingen proberen het werk in hun eentje te doen.
  3. Competitie tussen groepen kan een middel zijn om leerlingen effectiever te laten samenwerken. Een te grote nadruk op competitie kan er echter toe leiden dat de leerlingen vooral willen winnen en te weinig gericht zijn op hun leerprestaties.
  4. Het is vooral van belang dat minder goed presterende leerlingen tijdens de samenwerking worden gestimuleerd om actief deel te nemen en hun gedachten onder woorden te brengen, zodat ze optimaal kunnen profiteren van de samenwerking.
  5. Heb je nagedacht over de benodigde trainingen voor leerkrachten/docenten om deze interventies effectief te kunnen inzetten?

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Nog even: ons doel

Simpel: maak een bewuste keuze! Weet dat alles kan maar gelukkig niet alles nodig is. Het belangrijkste is behoud van goed onderwijs voor leerling en leraar. Daar helpen we graag vanuit onze expertise en flexibiliteit aan mee