Flex-onderwijs

Menukaart B
- andere inzet van onderwijs -

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij beroepsgerichte vakken

Wij bieden op deze pagina FlexSuggesties  voor dit onderwerp van de interventie-menukaart. Ook vind je links naar openbare profielen van Flexers met deze expertise. Scholen kunnen zo direct contact met de helpende handen opnemen.

Inzet zal in de meeste gevallen pas na de vakantie zijn… Dat komt goed uit, want op dit moment is 95% namelijk reeds ingezet. De tip is wel om nu contact te leggen. Na de zomervakantie zou je achter het net kunnen vissen…

Wil je meer informatie over hoe Flex-Onderwijs werkt? Neem dan op met de initiatiefnemer of de ambassadeurs. Liever een belafspraak? Dat kan ook.

Een-op-een-begeleiding

€800 voor een leerkracht (4 dgn)

Voorbeeldberekening

5x per week 30 minuten gedurende 12 weken = €1800

Dit is voor 800 euro niet haalbaar. Maar met wat flexibiliteit komen we heel ver. Uitgaande van €60 per uur

“Een effectieve interventie vergt een inzet van vijf keer per week 30 minuten instructie, gedurende 12 weken. Dat komt neer op vier volle werkdagen voor een leerkracht/docent, ofwel ongeveer € 800 per leerling. Bij inzet van een onderwijsassistent zouden deze kosten lager liggen, maar uit het onderzoek blijkt dat het effect over het algemeen groter is als leerkrachten/docenten de instructie geven.”

Een kleine nuance is dat hier waarschijnlijk van de loondienst uitgegaan wordt.. Netto. De werkgeverslasten zijn hier dan niet meegerekend. Dat wil zeggen dat men er kostentechnisch 400 euro op kan tellen.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Esther

Als leerkracht bb PO, VO en als HBcoach

Instructie (individueel en in kleine groepen)

€800 voor een leerkracht (4 dgn)

Voorbeeldberekening

5x 30 minuten gedurende 12 weken = €1800

Dit is voor 800 euro niet haalbaar. Maar met wat flexibiliteit komen we heel ver. Uitgaande van €60 per uur

“Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht/docent of iemand anders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee tot vijf leerlingen. Zo kan deze zich exclusief op een klein groepje leerlingen richten, meestal in een apart lokaal of een aparte ruimte.” 

 

Er wordt in het voorbeeld uitgegaan van 400 euro per leerling als er twee leerlingen in een groepje zitten. We rekenen dus eigenlijk 800 per leerkracht. Met het denkmodel van hierboven (loondienst/werkgeverskosten/zzp) is dit voordeliger om een zzp’er in te zetten dan het op het eerste gezicht lijkt 

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 4 maanden.

Claudia

NT 2 / kunst en cultuureducatie / dans docent/ meerbegaafdheid/ sociaal emotioneel

Linda

Leren mag leuk zijn door middel van bewegend, actief en samenwerkend leren.

Sabien

extra breed georiënteerde taalles voor kleine groep

Marina

Ambulante begeleiding voor NT2 leerlingen. Individueel of in kleine groepjes. Gericht op de (mondelinge) taalontwikkeling, spelling, grammatica, woordenschat en begrijpend lezen. Afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind.

Nancy

klas overnemen , onderzoek ( lezen, spelling), extra instructie, remedial teaching, interm begeleider

Julie

Trainen en coachen leerkrachten in communicatie. Begeleiden groepjes kinderen- inhaalslag maken.

Imre

Inzetbaar voor organisatie, verantwoording én uitvoer van extra onderwijs in al haar vormen.

Margot

Als RT-er inzet bij begeleiding bij spelling, rekenen, begrijpend lezen en sociaal emotioneel

Sherla

Ik ondersteun met kennis, humor, goede communicatieve vaardigheden en daadkracht. Helder op maat en resultaat gericht. Zorg ervoor dat LL zich competent laten voelen.

Mariëlla

Kundig en kritisch maar vooral stimulerend en inspirerend leerling / leerkracht ondersteuning wordt door mij met een warme hand gegeven.

Leren van en met medeleerlingen

nvt

Voorbeeldberekening

1 uur per week waarvan een half uur aan het begin en een half uur aan het einde. Gedurende 12 weken = €720

De financiële haalbaarheid is niet goed aan te geven aangezien er geen duidelijke richtprijzen genoemd zijn. 

Er bestaan diverse interventies die gericht zijn op het leren van medeleerlingen. Daarbij werken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes en geven ze elkaar gerichte begeleiding, bijvoorbeeld:

  • leeftijdsoverschrijdende instructie
  • leren met hulp van medeleerlingen
  • wederzijds leren

Deze interventies hebben met elkaar gemeen dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde aspecten van het lesgeven en voor het evalueren van hun succes.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

 

Jose

Flexibel, deskundigheid en kennis kan worden ingezet daar waar nodig. Ondersteuning in de klas, kleine groepen, vervanging van leerkracht, observaties enz... graag overleg ik samen met jullie om dat te doen wat nodig is.

Feedback (en co-teaching)

€93 euro per leerling per jaar

Voorbeeldberekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid. 

Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht/docent informatie krijgt over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. Feedback moet erop gericht zijn de leerprestaties van de leerling te verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Met deze feedback wordt de leerkracht/docent of de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te bereiken, door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat.

Uitgaande van 27 leerlingen per klas heb je een budget van €93 *27=€2511

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 8 (!) maanden.

Angèle

Gezamenlijk werken aan betere lessen! Lesobservaties met feedback is een krachtige interventie om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van leerlingen.

Rienkje

Scholing en coaching van leerkrachten (klassenmanagement, instructievaardigheid, goede feedback geven). Scholing en implementatie aanpak 'Zin in lezen', verbeteren onderwijskwaliteit, coaching/ondersteuning ib'er en schoolleider

Ellie

Verbeteren leerkrachtvaardigheden, samen verantwoordelijk, ondersteuning, meer aandacht voor de individu

Beheersingsgericht leren

€93 euro per leerling per jaar

Voorbeeldberekening

42 uur een externe van €60 per uur. Dat is 1 volle week of 5 weken lang 1 dag in de week. Per klas.

Hier zit een grote haalbaarheid. 

Bij een traditionele manier van lesgeven wordt er aan elk onderwerp een vaste hoeveelheid tijd besteed. Daardoor kan de mate van beheersing van de stof per leerling verschillen. Bij beheersingsgericht leren zijn de resultaten constant, maar verschilt de tijd die leerlingen aan een bepaald onderwerp moeten besteden om dit volledig te beheersen en de leerdoelen te behalen.

Deze interventie heeft volgens onderzoek een leerwinst van 5 maanden.

Nog even: ons doel

Simpel: maak een bewuste keuze! Weet dat alles kan maar gelukkig niet alles nodig is. Het belangrijkste is behoud van goed onderwijs voor leerling en leraar. Daar helpen we graag vanuit onze expertise en flexibiliteit aan mee