Wilt u met het met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs externen inzetten?

Let dan op het volgende:

 1. Inlopen van vertragingen in de cognitieve, sociale en executieve ontwikkeling van leerlingen moet gebeuren met bewezen effectieve interventies en zo veel mogelijk binnen de school.
 2. Zorg voor een goede verbinding met het reguliere schoolprogramma – waarvoor instemming van de medezeggenschapsraad vereist is – en voor betrokkenheid van leraren.
 3. OCW biedt scholen ondersteuning bij het uitvoeren van de bewezen effectieve interventies.
 4. Als u wilt, kunt u lokaal of bovenschools aan de slag. Stem dit af met de schoolteams en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.
 5. Externe inhuur mag alleen in aanvulling op en ter ondersteuning van uw eigen aanpak, en moet beperkt, tijdelijk en doelgericht zijn. 
 6. Neem de inhuur op in het schoolprogramma en in het jaarverslag onder de verantwoording over personeel niet in loondienst.
 7. De reguliere aanbestedingsregels voor inhuur van externen gelden.
 8. Wees transparant over de inhuur voor alle betrokkenen bij de school, zoals ouders

Bij inhuur kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Vragenlijst inhuur externe partij

 • Sluit de expertise van de externe partij aan bij, of kan ze bijdragen aan, het bestaande schoolbeleid en de visie van de school?
 • Heeft de partij aantoonbare kwaliteit? Is er onafhankelijke toetsing (bijvoorbeeld een keurmerk)?
 • Hoe verhoudt de inhuur zich tot de beschikbaarheid en de kwaliteit van het huidige eigen team?
 • Werkt de partij met bewezen effectieve methoden en materialen en worden die extern getoetst?
 • Heeft de partij meerjarige ervaring met het samenwerken met scholen? Waar blijkt dit uit?
 • Als er contact is met leerlingen: werkt de partij met vaste krachten en een VOG? Voldoet de partij aan de AVG?
 • Is van tevoren helder welke medewerkers van de partij de opdracht uitvoeren? Hoe gekwalificeerd zijn deze medewerkers, zijn ze opgeleid?
 • Kan de partij continuïteit van dezelfde kwaliteit waarborgen bij uitval of ziekte?
 • Hoe waarborgt de partij dat de regie over de uitvoering van de opdracht bij de leraar en schoolleider ligt?
 • Welke randvoorwaarden kunt u vastleggen voor bijvoorbeeld afstemming, monitoring, bijsturing, evaluatie en borging? Kunt u de voortgang van de leerlingen monitoren via ondersteunende systemen?
 • Hoe zorgt de partij voor kennisoverdracht aan de leraar en schoolleider?

Vanuit Flex-onderwijs kunnen wij bij alle 3 inhuur-voorbeelden iets voor het onderwijs betekenen. Met betrekking tot de vragenlijst kunnen we ook overal positief op antwoorden.

Heeft u toch nog vragen? Plan gerust een FlexBelafspraak.nl