Modelovereenkomst

Modelovereenkomst "geen werkgeversgezag"

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, wordt een modelovereenkomst [geen werkgeversgezag] gebruikt. De school en de zzp’er ondertekenen deze modelovereenkomst. Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeld van een modelovereenkomst. Wanneer je je aanmeldt bij Flex-onderwijs krijg je de beschikking over een algemene modelovereenkomst. Deze is aangepast voor het basisonderwijs en goedgekeurd door juristen

Voorafgaand aan de dienst/taak laat je deze modelovereenkomst in tweevoud ondertekenen.

 

 

VAR
Dit is het vervolg op de VAR. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document van de belastingdienst dat duidelijkheid verschafte over de werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wist op deze manier zeker dat hij tijdens de opdracht wel of geen loonheffing moest inhouden. Sinds 1 mei 2016 is VAR vervangen door de modelovereenkomst. De modelovereenkomst voorkomt schijnzelfstandigheid.

 

De toekomst van de modelovereenkomst
De waarschijnlijke opvolger van de wet DBA icm de modelovereenkomst geen werkgeversgezag zal de Opdrachtgeversverklaring worden. Echter zijn deze ideeën recentelijk weer in de ijskast gegaan