Flex-onderwijs

Mijlpalen flexibiliteit in het onderwijs

Flex-onderwijs begon in 2017 onder de naam Flexleerkracht. Het initiatief van een leerkracht PO is “een beetje uit de hand gelopen” dankzij de vele zzp’ers en schoolbesturen die het idee omarmen. Deze mijlpalen verdienen een pagina.

Augustus 2017
"wat jij doet... zo wil ik wel terug in het onderwijs"
Augustus 2017
Januari 2018
Platform 1.0 met 45 zzp'ers
Januari 2018
2018
Platform 2.0 uitgebreid met FlexDocent, FlexAdvies (nu FlexIB) en FlexKracht
2018
2018
Bovenaan in Google
2018
Augustus 2018
FlexPlatform 2.0 met kaartenbak met filters
Augustus 2018
Oktober 2018
Uitgenodigd in Tweede Kamer door D66
Oktober 2018
Januari 2019
NOS OP 3 gebruikt Flexleerkracht als term
Januari 2019
Februari 2019
10 Flexleerkrachten in verschillende media​
Februari 2019
April 2019
100.000e website bezoeker
April 2019
Juni 2019
FlexLeerkracht als merk geregistreerd
Juni 2019
Juli 2019
78% van de zzp'ers is ingezet
Juli 2019
Schooljaar 2018/2019
Besparing onderwijsgeld: 4.100.000 euro
Schooljaar 2018/2019
Oktober 2019
2 maanden achter elkaar meer dan 30 aanmeldingen per maand​
Oktober 2019
Januari 2019
Benoemd tot Grassroot door het Ministerie van OCW
Januari 2019
November 2019
Grootste onderwijs zzp-platform van Nederland
November 2019
Januari 2020
FlexPlatform 3.0 met eigen login voor zzp'ers
Januari 2020
Februari 2020
Opening Kennisbank voor zzp'ers om een community op te zetten
Februari 2020
Maart 2020
Minister Slob geeft toestemming inzet zzp'er mits tegen redelijk bedrag​
Maart 2020
April 2020
Schoolbestuur koppelt inzet zzp'ers zonder tussenpartij aan #goedwerkgeversschap
April 2020
Mei 2020
4de en 5de FlexPlatform; FlexRT en FlexSchoolleider
Mei 2020
Schooljaar 2019/2020
Besparing onderwijsgeld: 6.700.000 euro
Schooljaar 2019/2020
Oktober 2020
6de FlexPlatform; flexvakleerkracht
Oktober 2020
November 2020
3 maanden achter elkaar gemiddeld 3 aanvragen per werkdag
November 2020
December 2020
500ste zzp'er aangemeld
December 2020
Januari 2021
100 aangesloten schoolbesturen, 1400 aangesloten scholen
Januari 2021
Januari 2021
Schoolaccounts
Januari 2021
Januari 2021
Administratietool voor scholen en zzp'ers
Januari 2021