Lerarentekort

Het lerarentekort is geen tekort aan leraren, maar een tekort aan leraren die in het onderwijs willen (blijven) werken. Er zijn immers genoeg leerkrachten. 47% van de stillereserve (bron) is zelfstandige en dis optimaal flexibel in te zetten: vanuit autonomie, zonder tussenpartij (bemiddelingskosten) en als verlengstuk van de loondienst-collega (lees: het team). Zo draagt inzet van de zzp’er bij aan goed onderwijs! Lees meer over de werkwijze, de geschiedenis en de mijlpalen

Momenteel zijn wij het grootste openbare zzp-platform voor het onderwijs. Samen met meer dan 300 zzp’ers dragen wij bij wij aan behoud van collega’s. Ook komt het voor dat zzp’ers een school vinden waar zij in loondienst gaan. Zonder extra kosten voor het onderwijs. Sterker nog: in 2019/2020 heeft inzet via flex-onderwijs het onderwijs minstens 7,6 miljoen bespaard!

Het huidige lerarentekort en de zzp-oplossing

Dat de nood hoog is en scholen/besturen zich in bochten wringen om de problemen het hoofd te bieden, blijkt ook uit de maatregelen die zij nemen. Een kwart van de schoolbesturen met tekorten geeft aan noodgedwongen onbevoegden, stagiaires voor de klas te zetten en vragen vaker leraren om later met pensioen te gaan. Sinds 2018 zetten scholen ook met succes zelfstandige in. Vooral als invaller, maar het aantal zelfstandige dat preventief wordt ingezet is gegroeid van 3% (2018) naar 12% (2019)

De helft van de besturen verwacht ook komend schooljaar af en toe klassen naar huis te zullen moeten sturen. Ook voegen ze groepen samen, vragen zij leraren die parttime werken, meer uren voor de groep te staan en zetten ze vakleerkrachten in voor onder meer bewegingsonderwijs en muzieklessen.

Opvallend is wel dat, vergeleken met 2018, een kleiner deel van de scholen met tekorten kampt. Omdat het totaal aantal vacatures wél stijgt, betekent dit dat de tekorten op verschillende scholen extra hard neerslaat. Daarmee groeien de verschillen tussen scholen en daarmee ook  de kansenongelijkheid voor leerlingen.

"Er is numeriek gezien helemaal geen lerarentekort.. maar er is een tekort aan leraren die in het onderwijs wíllen werken"

Waarom hebben we een lerarentekort?

In 2015 werkten nog maar 31.000 onderwijsbevoegden (PO) níet in de onderwijssector. Nieuwe cijfers wijzen uit dat dit getal verdrievoudigd is! ….. dus tijdens een tekort, stijgt het tekort in 5 jaar met 290%………

We noemen deze groep de ‘stille reserve’. Cijfers van stillereserve.nl wijzen uit dat we geen tekort hebben aan onderwijsbevoegden, maar aan onderwijsbevoegden die voor het huidige pakket van ‘alleskunner’ willen werken met de huidige voorwaarden.

0%

Onderwijs organisatie

“we doen het al jaren zo”, “Dat zegt …”

0%

Werkdruk is te hoog

“Ik krijg steeds meer op mijn bordje”

0%

Expertise

Mijn expertise wordt niet of onvoldoende benut/gezien

0%

Salaris

Het salaris is te laag

Opvallend is dat minder dan de helft van de uitstroom nu meer verdient dan voorheen in het onderwijs. Eveneens opvallend: 47% is zelfstandige buiten het onderwijs en dat 67% van de stille reserve bereid is terug te keren als het werk op een andere manier ingevuld kan/mag worden. [De groene Amsterdammer nr 41 en stillereserve.nl]

Korte termijn oplossing:
12.6% van de zelfstandige stille reserve is al genoeg om het tekort morgen te hebben opgelost. Uitgaande van 2 dagen in de week is het 24%

Lange termijn oplossing:
Iedere basisschool kan rekenen op minimaal 1 flexibel inzetbare zelfstandige vanuit een willekeurige hulpvraag. Dit zorgt per direct voor behoud van de leraar (in loondienst).

0

5.325 leraren tekort
123.200 fte wordt uitgevoerd door 160.000 leraren. Dat komt op een gemiddelde werktijdfactor van 0,77. Het tekort van 4.100 fte komt gemiddeld genomen neer op een tekort van 5325 leraren.

0

42.300 zelfstandige zijn bevoegd en flexibel inzetbaar
Van deze 36% die buiten het onderwijs werkt, is ongeveer 47% zzp’er. Dat zijn 42.300 personen

0%

64% van alle PO-onderwijsbevoegden werkt in het primair onderwijs
64% van 250.000 zijn 160.000 leraren

0%

36% is bevoegd maar werkt buiten het onderwijs
36% van 250.000 zijn 90.000 personen