Het loonstrookje vergelijken met een factuur is appels met peren vergelijken. De zzp’er is naast werknemer ook werkgever dus de kosten die niet op het loonstrookje staan, moeten wel door de zzp’er betaald worden. Daarom kijken we naar de kostprijs van loondienst en zzp Voor ht gemak nemen we ook detachering en payroll mee.

Omdat het grootste deel van de aanmeldingen betrekking hebben op het primair onderwijs, zoomen we in op een lerarensalaris PO. Het gemiddelde aantal dienstjaren betreft 16,3 jaar. Hierom nemen we L11, trede 15.

Zzp versus loondienst

Gerekend vanuit een jaarsalaris van € 79.472,- betekent dit met 1650 uur per jaar een uurloon van € 50,30. Voor het gemak gaan we uit van €50,- per uur.

L10-10 = 41,12 per uur
L10-15 = 44,84 per uur
L11-10 = 44,24 per uur
L11-15 = 50,30 per uur

Door collectiviteitskortingen betaalt de school minder aan leerkrachten in loondienst dan aan een zzp’er. Daar staat tegenover dat een zzp’er zich zelf verzekert tegen uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De zzp’er maakt ook kosten voor bijvoorbeeld acquisitie (marketing, drukwerk, werkbezoeken), administratie en abonnementen.

Een toeslag hiervoor op het uurtarief van de zzp’er van €5,- per uur (10%) is reëel. Voor langdurige inval – maximaal drie maanden, vanuit de visie van Flex-onderwijs – zou dit een zzp-uurtarief betekenen van €55,-.

Er wordt ook gesproken over €65,- per uur. Een korte klus kan voor de zzp’er ten koste gaan van een langere klus. Het is daarom gebruikelijk voor kortere klussen een hoger uurtarief te hanteren. Flex-onderwijs is van mening dat de extra kosten die een korte klus met zich meebrengen, gedekt worden met een uurtarief van €65,-. Onzekerheid en flexibiliteit kosten nu eenmaal geld. 

Daarbij komt dat de tijdelijke inzet van de Flexleerkracht ook in het voordeel is van de werkgever. De werkgever zet de leerkracht in op momenten dat hij deze extra inzet goed kan gebruiken. Op momenten dat minder inzet nodig is, staat de leerkracht niet op de loonlijst. Dat is kostenefficiënt.

Noot: Ben je in loondienst, zit je in salarisschaal L11 en heb je een bruto maandsalaris van bijvoorbeeld €4228,-? Met een snelle rekensom – twaalf keer dit bedrag plus wat extra’s – kom je op een jaarsalaris van €60.000,- Dat is minder dan het bovengenoemde jaarsalaris van €79.472,-. Krijg je dan te weinig uitbetaald? Nee, bij de €60.000,- zijn de werkgeverslasten niet meegerekend. Omdat je in loondienst werkt, betaalt de werkgever voor jou deze kosten. Een zzp’er draagt deze kosten zelf. Bron

Zzp versus loondienst via detachering

Zzp
We gaan uit van €55,- per uur (omgerekend lerarensalaris L11) voor een zzp’er. Detachering gebeurt vaak voor een langere periode.
Uitzendbureaus en detacheerders vragen voor het inhuren van een docent vaak 2,1 tot 2,6 keer extra (ten opzichte van het jaarloon zonder vakantietoeslagen). Hieronder lees je tot welke extra kosten dit leidt.

Uitzendbureau [Factor 2,1]
€4228,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,1 (opslagfactor) = €106.546,-.

€106.546,- / 1650 uur = € 64,58 per uur excl BTW

Incl 21% BTW = € 78,14

Detacheerder [Factor 2,6]
€4228,- (bruto per maand) x 12 (maanden) x 2,6 (opslagfactor) = €131.914,-

€131.914,- / 1650 uur= € 79,95 per uur excl BTW

Incl 21% BTW = € 96,74

Samenvattend

Uitgaande van een persoon met 10 jaar ervaring en fulltime inzet, komen we voor de leraar PO met het volgende overzicht.
* een zzp’er zal vanwege de wet DBA nooit fulltime ingezet mogen worden, maar anders is het helemaal lastig vergelijken

  • Loondienst € 50,30
  • Zzp va. € 55,00
  • Uitzendbureau va. € 78,14
  • Detachering va. € 96,74
  • zzp’er is per uur even duur als een leerkracht L11, trede 15;
  • zzp’er is per uur 20% goedkoper dan een uitzendbureau met opslagfactor 2,1;
  • zzp’er is per uur 45% goedkoper dan een detachering met opslagfactor 2,6.

Daarbij komt dat scholen bij een detachering en uitzendbureau vaak ook een abonnement betalen.

Flexibele periodes
De zzp’er die tijdelijk komt ondersteunen, levert de school ook op andere manieren financieel voordeel op. De school betaalt namelijk alleen voor de ingehuurde inzet en zit verder nergens aan vast. De school profiteert optimaal van de kwaliteiten van de ingehuurde zzp’er, op momenten dat het écht nodig is. Geen kosten dus voor minder productieve uren, om maar te zwijgen over wat uitval kost…

Schijnzelfstandigheid
De overheid wil schijnzelfstandigheid voorkomen zodat werkgevers geen ‘misbruik’ kunnen maken van ingehuurde krachten die eigenlijk in loondienst zouden moeten gezien de duur van de opdracht. Werkgevers hoeven voor een zzp’er bijvoorbeeld geen loonbelasting te betalen.

Flex-onderwijs adviseert rekening te houden met deze wettelijke regeling en schijnzelfstandigheid te voorkomen door onder andere in één kalenderjaar voor meerdere klanten te werken en  gebruik te maken van de modelovereenkomst die Flex-onderwijs heeft opgesteld. Het is ook raadzaam om vanuit je zzp-schap meer dan alleen lesgevende taken aan te bieden.

Voetnoot: Deze berekening heeft betrekking tot de cao afspraken van voor de salarisstijging januari 2020. "De PO-Raad en de onderwijsvakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben afgesproken dat alle medewerkers per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 4,5% krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor". Uurtarief kan dus eventueel nog om hoog worden bijgesteld.
DISCLAIMER. Om de eventuele schijn van prijsafspraken (kartelvorming) voor te zijn, is het belangrijk te melden dat de zzp’er vrij is om zelf een uurtarief te bepalen. Deze pagina geeft een idee wat een omgerekend lerarensalaris is voor een zzp’er en hoe dit tot stand is gekomen.