Het lerarentekort in Nederland is niemand ontgaan, er zijn diverse bewegingen om de schade te proberen te beperken. Je ziet een toename van zij-instromers, het activeren van stille reserve, PABO-deeltijd opleiding groeit fors en leerkrachten zetten zichzelf in als bijv. Flexleerkracht/zzp-er om scholen en teams te ondersteunen (inval voor uitval).

Komt er na het lerarentekort ook het directeurentekort? -spoiler-alert- JA!

Lees hier verder (site van Marktwijs)

Openbaar onderwijs valt binnen BTW bereik, Onderwijs is BTW vrijstelling kwijt, Onderwijs is btw-plichtig, dus geen vrijstelling!?