Vrijblijvend vragen wie er bevoegd beschikbaar is voor het onderwijs