>Disclaimer

Je bevindt je op Flex-onderwijs.nl, een initiatief van Flexplus BV. Deze disclaimer heeft betrekking op Flex-onderwijs.nl als ook alle onderdelen hiervan.

De inhoud van de webpagina wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Dit wordt met zorg en aandacht gedaan, toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Door gebruik te maken van onze webpagina stemt u in met deze disclaimer. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Xiwel Mogelijkheden in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Eigendomsrecht

Het gebruik van deze website is gratis, mits u de informatie niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van kopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flex-onderwijs te Amsterdam.Het intellectueel eigendom ligt bij Flex-onderwijs.

Juistheid

Flex-onderwijs streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht er toch informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid dragen. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij dragen geen aansprakelijkheid over de informatie welke verscholen is achter de hyperlinks.

Aanpassingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je op deze plek de meest recente disclaimer.