BTW

BTW

“Onderwijs is vrijgesteld van btw ook wanneer onderwijs uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer. Over de vergoeding brengt u dus geen btw in rekening. U doet over deze omzet geen btw-aangifte. De btw over inkopen en kosten kunt u niet aftrekken.”

De vrijstelling is niet toepasbaar bij diensten van een zelfstandige betreft die niet direct in verband staan met leerlingen (zoals remedial teaching, niet vakinhoudelijke huiswerk en studiebegeleiding, leerkrachtcoaching, etc)

Bron: Belastingdienst

Zet hiervoor “Artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de wet en artikel 8 van het uitvoeringsbesluit zijn gebaseerd op artikel 132, lid 1, onder i en j, van de btw-richtlijn” onder aan je factuur