Zzp / interim in het basisonderwijs

Het vak
van de alleskunner

 Van interieurverzorger tot toezichthouder, van spel begeleiden tot overdragen van kennis, van ‘lesboer’ tot pedagoog. Flex-onderwijs zoomt in op de verschillende opdrachten van de leraar. Welke taak wil de leraar zelf doen en welke besteedt de school liever uit. Middels inzet van de zelfstandige zorgen wij voor behoud van de loondienst-collega.

Vind bevoegde én bekwame (vak)leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders voor interim-klussen. Zonder tussenlaag. Direct, competent en autonoom.

Basisonderwijs

Pabo • Master • Administratie • Creatief • didactiek • pedagogiek • themadagen • zomerschool

Master (S)EN IB • Handelingsplan • Klassenmanagement • Leerlingvolgsysteem • Risicoleerlingen • Schoolanalyse • OPP • Zorgplan

Basisbekwaam • RDO • Vakbekwaam • Financieel • Teamontwikkeling • Cultuurverandering • OPP • Co-management • Onderwijskundig beleid • Verandermanagement

Autonoom en zonder overhead

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.