Zzp / interim in het basisonderwijs

Het vak
van de alleskunner

 Van interieurverzorger tot toezichthouder, van spel begeleiden tot overdragen van kennis, van ‘lesboer’ tot pedagoog. Flex-onderwijs zoomt in op de verschillende opdrachten van de leraar. Welke taak wil de leraar zelf doen en welke besteedt de school liever uit. Middels inzet van de zelfstandige zorgen wij voor behoud van de loondienst-collega.

Vind bevoegde én bekwame (vak)leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en schoolleiders voor interim-klussen. Zonder tussenlaag. 

Basisonderwijs

Pabo • Master • Administratie • Creatief • didactiek • pedagogiek • themadagen • zomerschool

Master (S)EN IB • Handelingsplan • Klassenmanagement • Leerlingvolgsysteem • Risicoleerlingen • Schoolanalyse • OPP • Zorgplan

LBRT registratie • Master • Post HBO RT • Begrijpend lezen • Leren leren • Hoogbegaafdheid • Spelling • Rekenen • Technisch lezen • Overig

Basisbekwaam • RDO • Vakbekwaam • Financieel • Teamontwikkeling • Cultuurverandering • OPP • Co-management • Onderwijskundig beleid • Verandermanagement