Flexleerkracht.nl is openbaar en non-profit. Vind hier onderwijsbevoegden MET kwaliteit ZONDER tussenpartij. Je hebt direct contact met de zelfstandige en zet ze in voor een omgerekend lerarensalaris. 200 ondernemende leerkrachten bieden zich landelijk aan om flexibel en tijdelijk bij te springen. Zet deze interimmers in tijdens piekperiodes of vanuit een specifieke hulpvraag gericht op het behoud van de leraar. Zzp’ers zijn immers niet duur, het zijn de tussenpartijen die ze duur maken.