Flex-onderwijs

Geautomatiseerde overeenkomst, urenregistratie én facturatie

Verschillende zzp’ers hanteren verschillende administratiesystemen. Dit hoort bij de autonomie van de zelfstandige en dient volgens Flex-onderwijs behouden te blijven. Steeds meer scholen en besturen hebben de wens voor een eenduidig administratieproces. 

We hebben een manier gevonden waarbij de administratieve-autonomie van de zzp’er behouden blijft en we toch de school administratieve eenduidigheid kunnen bieden. Deze oplossing is met de Belastingdienst besproken.

Hoe werkt het?

Vanuit een gratis schoolaccount (dus zonder login elders) stel je eenvoudig een voorstel overeenkomst op. Na ondertekening door zzp’er en school rolt hier een modelovereenkomst geen werkgeversgezag uit en voldoen beide partijen aan de, door de belastingdienst genoemde, voorwaarden mbt schijnzelfstandigheid. Hierna houdt de zzp’er de uren bij en na akkoord van de school rolt er een factuur uit. De school maakt het bedrag over aan Flex-onderwijs (omwille van het proces). De zzp’er heeft het bedrag binnen 1 minuut op de eigen rekening staan. De factuur van de zzp’er is te vinden middels het zzp-account. Hiermee voldoen we aan de rechten van de zelfstandige alsook de wens van het onderwijs. 

Voordelen voor scholen
Voordelen voor zzp'ers

Btw vrijstelling?

We hebben met de Belastingdienst (zwart op wit) kunnen regelen dat btw-vrijgestelde diensten, ondanks dat de factuur van flex-onderwijs komt, vrijgesteld blijven. 

Wat kost het?

Inderdaad.. de administratietool gratis aanbieden bleek helaas onmogelijk. Wel is het ons gelukt met 5% van het uurtarief de goedkoopste van Nederland te zijn. We hebben bewust niet gekozen voor een vast tarief omdat dit neigt naar bemiddeling en naar ons idee niet reeel is tegenover de korte klussen. De kosten zijn dus afhankelijk van het gebruik van de tool (gebaseerd op periode) en afgeleid van het uurtarief. Een laag uurtarief en/of korte periode zorgt voor een lage kosten van de tool. Hier tegenover staan dezelfde voordelen: een overzicht van alle overeenkomsten, uren en facturen.

Ons doel is de 5% elk jaar met 1% naar beneden bij te stellen tot we uitkomen op de laatste 1%. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik want het gebruik van de tool is optioneel. Scholen kunnen bij Flex-onderwijs de zzp’ers nog steeds zonder extra kosten benaderen. 

Waar betaal ik voor?

De school betaalt niet voor bemiddeling/matching maar voor het gebruik van de tool. Bij kortgebruik of lage uurtarieven kost de tool minder. Zo stimuleren wij de autonomie en bevestigen we dat het ons niet om “de belegde boterham” gaat maar om minder tijd voor de administratie en meer tijd voor het onderwijs. Voor zowel de school als de zzp’er.